xóa phim

Nhật ký coi bên trên YouTube khiến cho bạn đơn giản và dễ dàng nhìn thấy những video clip tiếp tục coi mới gần đây. Khi nhật ký coi được nhảy, Shop chúng tôi hoàn toàn có thể lời khuyên những video clip phù phù hợp với chúng ta. Quý khách hàng hoàn toàn có thể trấn áp nhật ký coi bằng phương pháp xoá hoặc tắt nhật ký. Mọi video clip nhưng mà chúng ta coi trong khi nhật ký coi bị tắt sẽ không còn xuất hiện nay vô nhật ký này.

Xem nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của doanh nghiệp. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube.
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký giúp thấy những video clip chúng ta tiếp tục coi.

Lưu ý: Quý khách hàng ko thể coi nhật ký coi trong khi tiếp tục singout.

Bạn đang xem: xóa phim

Xoá nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của doanh nghiệp. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô XOÁ nhằm lựa chọn sườn thời hạn của những video clip nhưng mà mình muốn xoá.

Nếu chúng ta xoá một số trong những hoặc toàn bộ video clip vô nhật ký coi, thì YouTube sẽ không còn phụ thuộc vào những nội dung cơ nhằm lời khuyên video clip về sau.

Nếu chúng ta tắt Nhật ký coi bên trên YouTube và với nhật ký coi ko đáng chú ý trước đó, thì các chức năng bên trên YouTube phụ thuộc vào nhật ký coi của doanh nghiệp nhằm lời khuyên video clip (như nội dung lời khuyên bên trên trang chủ YouTube) tiếp tục bị nockout vứt. Nếu truy vấn vô thẻ Video tiếp tục coi tức thì bên trên YouTube, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thấy lựa lựa chọn tắt nhật ký bên dưới mẫu mã là chức năng xoá nhật ký coi.

Bật hoặc tắt nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của doanh nghiệp. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Bật hoặc Tắt.

Trên trang này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn những nội dung mình muốn đi vào nhật ký coi trong khi chức năng này được nhảy. Trong list những lựa lựa chọn, bạn cũng có thể chọn:

Xem thêm: binh lâm thiên hạ

 • Bao bao gồm cả những video clip chúng ta coi bên trên YouTube.
 • Bao bao gồm cả nội dung chúng ta dò thám tìm tòi bên trên YouTube.
 • Bao bao gồm cả hoạt động và sinh hoạt tiếng động và tiếng nói bên trên YouTube.

Lưu ý: Nếu truy vấn vô thẻ Video tiếp tục coi tức thì bên trên YouTube, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thấy lựa lựa chọn tắt nhật ký bên dưới mẫu mã là chức năng tạm ngưng lưu nhật ký coi.

Xoá video clip ngoài nhật ký xem 

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của doanh nghiệp. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô nút xoá  bên cạnh video clip nhưng mà mình muốn xoá.

Lưu ý: Nếu chúng ta xoá video clip ngoài nhật ký coi Lúc tranh bị không tồn tại liên kết mạng, thì khối hệ thống hoàn toàn có thể tiếp tục cần thiết 2 tiếng đồng hồ nhằm vận dụng những thay cho thay đổi cơ.

Xem thêm: hẹn kiếp sau gặp lại chàng

Tìm video clip vô nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của doanh nghiệp. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô hình tượng Tìm dò thám .

Tự động xoá Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của doanh nghiệp.
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký hoạt động và sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô Tự động xoá.
 6. Chọn khoảng chừng thời hạn mình muốn rồi nhấp vô Tiếp theo đuổi.
 7. Nhấp vô Xác nhận Lúc đoạn.

Tạm giới hạn và xoá nhật ký coi trong khi tiếp tục đăng xuất 

Ngay cả khi chúng ta tiếp tục singout, YouTube vẫn phụ thuộc vào những video clip chúng ta coi bên trên tranh bị cơ nhằm nâng cao nội dung lời khuyên cho mình.

Cách tắt hoặc xoá nhật ký coi trong khi tiếp tục đăng xuất:

 1. Chuyển cho tới phần mềm YouTube. 
 2. Nhấn vô hình họa hồ nước sơ 
 3. Nhấn vô hình tượng Cài đặt .
 4. Nhấn vô mục Video tiếp tục coi và quyền riêng rẽ tư.
 5. Nhấn vô xoá nhật ký xem hoặc tạm giới hạn lưu nhật ký xem.

Thông tin yêu này còn có hữu ích không?

Chúng tôi hoàn toàn có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận