xóa bỏ

Bản dịch của "xóa bỏ" vô Anh là gì?

vi xóa bỏ = en

volume_up

delete

Bạn đang xem: xóa bỏ

chevron_left

chevron_right

VI

xóa bỏ {động}

EN

 • volume_up delete
 • efface
 • erase
 • strike off

bị xóa bỏ {tính}

EN

Bản dịch

VI

xóa bỏ {động từ}

xóa bỏ

volume_up

delete {động}

xóa bỏ (từ khác: xóa, thực hiện lu mờ)

volume_up

efface {động}

xóa bỏ (từ khác: xóa)

volume_up

erase {động}

xóa bỏ (từ khác: chặt đứt, bớt đi)

volume_up

strike off {động}

VI

bị xóa bỏ {tính từ}

bị xóa bỏ (từ khác: bị chi tiêu bỏ, bị nockout vứt, bị đập phá hủy)

volume_up

demolished {tính}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "demolished" vô một câu

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Much of the infrastructure of the community is now demolished.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The building was in the process of being demolished.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Ward 16 north and south have since been demolished.

Xem thêm: cuộc sống hằng ngày của tên lười không thiết sống

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The residents of my thành phố were being summoned to tát protect a trang chính from being demolished.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Using this method, you focus on one debt at a time, paying over as much as you can until that debt is demolished.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "xóa bỏ" vô giờ đồng hồ Anh

xóa động từ

English

 • erase
 • efface

bỏ động từ

English

 • give up
 • desist from
 • put
 • forsake
 • annul
 • remove
 • quit
 • let go
 • drop

từ vứt động từ

English

 • give up
 • quit

đồ vứt danh từ

English

 • waste

gạt vứt động từ

English

 • dump
 • dismiss

chối vứt động từ

English

 • reject

loại vứt động từ

English

 • remove

vứt vứt động từ

English

 • dump

bãi vứt động từ

English

 • cancel

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • xía vào
 • xía vô việc gì
 • xích
 • xích lô
 • xích ma
 • xích cái gì vào
 • xích đu
 • xòe
 • xó xỉnh
 • xóa
 • xóa bỏ
 • xóa sạch
 • xóc
 • xói mòn
 • xóm
 • xóm giềng
 • xóm nhỏ
 • xót thương
 • xót xa
 • xô mạnh tới

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói phổ biến vô giờ đồng hồ Việt dịch lịch sự 28 ngôn từ không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu