trương duệ

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Trương Duệ

Bạn đang xem: trương duệ

Tên

Tên thật Trương Duệ (張裔)
Tự Quân Tự

Thông tin cậy chung

Thế lực Lưu Chương→Thục Hán
Chức vụ Trưởng sử
Sinh 166
Thành Đô, Thục quận, Ích Châu
(nay là Thủ Đô, Tứ Xuyên)
Mất 230
Thành Đô, Thục Quận, Ích Châu
(nay là Thủ Đô, Tứ Xuyên)
Con cái Trương Mạo
Trương Úc

Trương Duệ (chữ Hán: 張裔, 166 – 230), thương hiệu tự động là Quân Tự, người Thủ Đô, Thục quận[1], là quan liêu viên căn nhà Thục Hán đời Tam Quốc nhập lịch sử vẻ vang Trung Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Duệ phân tích Công Dương xuân thu, học tập từng những sách Sử ký, Hán thư. Người Nhữ Nam là Hứa Tĩnh sau thời điểm nhập Thục, phán xét Duệ chăm chỉ tinh tế bén, tương tự với những người dân như Chung Do ở Trung Nguyên.

Thời Lưu Chương cầm Ích Châu, Trương Duệ được cử thực hiện Hiếu liêm, thực hiện Ngư Phục (huyện) trưởng, rồi quay trở lại châu thực hiện Thự tòng sự, lãnh Trướng hạ tư mã.

Năm 214, tướng tá của Lưu Bị là Trương Phi kể từ Kinh Châu theo đuổi lối Điếm Giang[2] tiến bộ nhập khu đất Thục, Lưu Chương kí thác quân team cho tới Trương Duệ, nhằm ông bên trên Mạch Hạ[3] nằm trong Đức Dương[4] kháng cự. Trương Duệ thua thiệt trận, chạy về Thủ Đô.

Lưu Bị đem quân vây Thủ Đô. Trương Duệ thực hiện sứ fake lên đường gặp gỡ Lưu Bị. Lưu Bị đồng ý đãi ngộ Lưu Chương theo đuổi lễ rồi trấn an người Thục. Sau Lúc ông quay trở lại thì Lưu Chương đưa ra quyết định đầu mặt hàng.

Trương Duệ cũng đầu mặt hàng, được Lưu Bị dùng để làm Thái thú Ba quận, tiếp sau đó về châu thực hiện Tư kim trung y sĩ tướng tá, phụ trách móc sản xuất nông cụ và binh khí.

Người quận Ích Châu giết thịt thái thú Chính Ngang; thủ lĩnh địa hạt tiếp tục rộng lớn tuổi tác là Ung Khải, vốn liếng ở phương phái mạnh vô cùng đem uy vọng, bèn phái thủ hạ sinh hoạt mọi chỗ, còn contact với Đông Ngô. Chính quyền căn nhà Hán lấy Trương Duệ thực hiện thái thú quận Ích Châu, ông lên đường trực tiếp cho tới quận nhận chức. Ung Khải không tuân theo, đem quân tiến công lại, bắt lưu giữ Trương Duệ và fake quỷ dạy dỗ rằng:

"Trương phủ quân tương tự cái hồ nước lô, ngoài thì sáng loáng nhưng mà nhập thì thô ráp, ko cần thiết giết thịt ông tớ, hãy trói lại kí thác cho tới mặt mày Ngô."

Vì thế chúng ta áp điệu ông thanh lịch Đông Ngô nộp cho tới Tôn Quyền.

Xem thêm: lục hoài chinh

Sau Lúc Hán Chiêu Liệt đế thất lạc (223), Gia Cát Lượng sai Đặng Chi lên đường sứ Đông Ngô, nhắn tìm hiểu Chi trong những lúc thủ thỉ với Tôn Quyền lựa tiếng van tha bổng cho tới ông. Trương Duệ ở Ngô bao nhiêu năm, lánh bản thân nhập đám tội nhân lưu giày vò, Tôn Quyền vẫn không biết cho tới, nên đồng ý thả ông. Trương Duệ chuẩn bị lên đàng, Quyền tiến hành gặp gỡ, hỏi:

"Xưa khu đất Thục đem gái góa chúng ta Trác, quăng quật căn nhà theo đuổi Tư Mã Tương Như, phong tục của quý thổ là như vậy sao?"

Ông đáp:

"Theo thiển ý thì gái góa chúng ta Trác còn hiền đức rộng lớn phu nhân của Mãi Thần." [5]

Quyền lại hỏi:

"Ông quay trở lại, ắt thực hiện quan liêu cho tới tây triều, rốt viên ko cần phát triển thành một ông già nua cày ruộng điểm quê mùa nữa, tiếp tục báo đáp tớ như vậy nào?"

Trương Duệ đáp:

"Duệ đem tội quay trở lại, tiếp tục phó thác tính mạng con người cho tới hữu tư; nếu như như ý được tha bổng bị tiêu diệt, thì 58 năm về trước là nhờ thân phụ u, kể từ trên đây về sau là vì đại vương vãi ban cho tới."[6]

Tôn Quyền cười cợt rằng hạnh phúc, rời khỏi dáng vẻ coi trọng Trương Duệ. Trương Duệ lên đường ngoài, vô cùng hối hận hận sao ko fake ngốc, ngay tức khắc lên đàng, hôm mai ko ngủ. Tôn Quyền trái khoáy nhiên sai người xua bắt thì ông tiếp tục qua loa ngoài ranh giới Vĩnh An bao nhiêu chục dặm, truy binh không tuân theo kịp.

Trương Duệ về Thục, được Gia Cát Lượng dùng để làm Tham quân, Thự phủ sự, còn lĩnh Ích Châu trị trung tòng sự. Gia Cát Lượng đóng góp quân ở Hán Trung, lấy ông thực hiện Xạ Thanh hiệu úy lãnh Lưu phủ trưởng sử. Trương Duệ thông thường mệnh danh Gia Cát Lượng rằng:

"Ngài thưởng luôn nhớ người không ở gần, trị ko tha bổng đứa ở gần; phong tước đoạt không một ai vô công nhưng mà được trao, dụng hình không một ai vinh hoa nhưng mà được miễn; đó là nguyên nhân nhưng mà kẻ hiền đức người ngu đều quên thân thích như vậy!"

Về sau được tăng chức Phụ Hán tướng tá quân, lĩnh Trưởng sử như cũ. Năm 230, Trương Duệ thất lạc, lâu 64 tuổi tác. Con ông là Trương Mạo nối tiếp tự động.

Trong Tam quốc trình diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tè thuyết Tam Quốc trình diễn nghĩa, Trương Duệ xuất hiện nay vô cùng không nhiều, cũng ko nhắc cho tới việc ông thực hiện sứ fake của Lưu Chương và việc bị quân Ung Khải bắt kí thác cho tới Ngô, na ná việc đối đáp với Tôn Quyền.

Xem thêm: heo yêu diêm vương

Trương Duệ xuất hiện nay lần thứ nhất ở hồi 80, lưu giữ chức Thiên tướng tá quân, với mọi quan liêu lại cầu Lưu Bị đăng vương vua. Đến hồi 91, Lúc Gia Cát Lượng tổ chức Bắc trị lần thứ nhất, kí thác cho tới Trương Duệ chức Trưởng sử phủ Thừa tướng tá.

Tính cách[sửa | sửa mã nguồn]

Năm thứ hai kể từ khi về Thục, Trương Duệ lên đường Hán Trung gặp gỡ Gia Cát Lượng trông nom việc làm, đem bao nhiêu trăm con người tống biệt, ngựa xe pháo kín đàng. Trương Duệ gửi thư vấn đáp thân thích nhân rằng: "Gần trên đây lên đường đàng vất vả, là vì thế hôm mai đều cần tiếp khách hàng, ko được ngủ ngơi; người tớ kính trọng cái chức Thừa tướng tá Trưởng sử, cho tới thằng con cái Trương Quân cũng tự động phụ về cái chức này, nên mệt rũ rời mong muốn bị tiêu diệt."

Trương Duệ thiếu thốn thời vô cùng thân thích với những người quận Kiền Vi là Dương Cung. Cung thất lạc sớm, quăng quật lại nam nhi mới nhất vài ba tuổi tác, Trương Duệ đón về nuôi nấng, phân tách chống ốc cho tới ở, thờ u Cung như u bản thân. Đến Lúc con cái Cung trưởng thành và cứng cáp, thì lấy phu nhân và mua sắm căn nhà cửa ngõ ruộng vườn cho tới anh tớ. Ông hỗ trợ đồng minh cũ, cứu giúp trợ chúng ta mặt hàng gặp gỡ trở ngại, thao tác nghĩa thật nhiều.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Tam quốc chí, quyển 41, Thục thư 17 – Trương Duệ truyện.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là Thủ Đô, Tứ Xuyên
  2. ^ Nay là khu vực Hợp Xuyên, thành phố Hồ Chí Minh Trùng Khánh
  3. ^ Nay là bờ tây Quá Quân Độ, hương thơm Long Bình, khu vực Thuyền Sơn, địa cung cấp thị Toại Ninh, Tứ Xuyên
  4. ^ Nay là Toại Ninh, Tứ Xuyên
  5. ^ Chu Mãi Thần (? – 115 TCN), người thị trấn Ngô, quận Cối Kê, đại thần thời Hán Vũ đế; thiếu thốn thời căn nhà túng thiếu, cần tìm hiểu củi mẹo sinh, nên bị phu nhân bỏ
  6. ^ Chuyến lên đường sứ của Đặng Chi được Tư trị thông giám quyển 70 xác lập là năm 224, tăng cụ thể "58 năm" này, tớ hoàn toàn có thể tính được năm sinh của Trương Duệ là 166