thiết quyền thủ


Tri Thức Thiết Quyền là cỗ Công Pháp Nho Gia về quyền pháp thể hiện nay trí thức Nho Đạo . Hay được kết phù hợp với một loại tài năng Cổng Không Gian quan trọng đặc biệt.

Tri Thức Thiết Quyền[]

Ý Nghĩa : Tên rất đầy đủ của Tri Thức Thiết QuyềnLực Lượng TRI THỨC - Văn Tự THIẾT QUYỀN

Bạn đang xem: thiết quyền thủ

Khi dùng, quấn Nho Văn vô tay rồi đấm đi ra những quyền như mưa to tướng gió máy rộng lớn.

Tri Thức Thiết Quyền nối liền với Nho Đạo. Dùng quyền tiến công nhục thân thiện, sử dụng trí thức dạy dỗ ý thức. Quyền tiến công đi ra chứa đựng tiếng động của học viên Nho Gia đang được hiểu nằm trong lòng kinh văn.

Kết Hợp Cổng Không Gian[]

Kỹ Năng Cổng Không Gian được sử dụng với Tri Thức Thiết Quyền ko nên là loại thông thường của Cửu Phẩm.

Cổng Không Gian được tạo nên vì chưng Nho Văn tiếp tục hiện thị hình hình họa phe đối lập.

Xem thêm: jurassic world 2015

Dù mang đến kẻ bại với né loại gì thì cũng ko bay được, có thể nói rằng là như hình với bóng.

Sau bại, người tiêu dùng tiếp tục tiến công vô khuôn mẫu Cổng Không Gian, đối phương có khả năng sẽ bị tiến công kể từ xa xôi.

Ý nghĩa của tài năng này đó là Tri Thức Chính Là Lực Lượng.

Xem thêm: phim33 tv

Á Thiên Đạo Tạp Thư[]

Vào thời gian Phi Thăng, Đạo Tử sử dụng Nho Điển nhằm nện sách chứ không sử dụng Thiết Quyền. Cũng sử dụng quyền bính Á Thiên Đạo nhằm tiến công cho tới vị trí Hư Nhật Thủ Hộ GiảHằng Tinh Mạt Nhật Giả chứ không nên cần thiết Cổng Không Gian.

Thông qua quýt Nhập Mộng, Tống Thư Hàng tiếp tục lĩnh ngộ tài năng này và bịa đặt tạm thời cái thương hiệu là Á Thiên Đạo Tạp Thư.

Về sau, Tống Thư Hàng vì thế với Thánh Nhân Kim Đan và Hạt Giống Công Đức nên tế bào phỏng đi ra Tri Thức Thiết Quyền kết phù hợp với tài năng Cổng Không Gian quan trọng đặc biệt bên trên.