take up là gì

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh, những phrasal verb (hay những cụm động từ) là 1 mái ấm điểm ngữ pháp thông thường xuyên xuất hiện tại trong những tư liệu học tập. Phrasal verb với Take thỉnh thoảng cũng thực hiện trở ngại vô quy trình dịch và hiểu văn cảnh của câu, vô cơ sở hữu cụm Take up. Vậy Take up là gì? Hãy nằm trong IELTS Vietop thực hiện rõ rệt nghĩa của Take up và cơ hội dùng tức thì tại đây nhé! 

Take up là 1 cụm động kể từ (phrasal verb) với take, được dùng nhiều vô giờ đồng hồ Anh, thông thường đem tức thị rung rinh (thời gian) hoặc chính thức điều gì cơ mới mẻ.

Bạn đang xem: take up là gì

Take up là gì Cách người sử dụng của Take up vô giờ đồng hồ Anh
Take up là gì Cách người sử dụng của Take up vô giờ đồng hồ Anh

E.g: He will take up this job next month.

Tuy nhiên, trong những tình huống, take up lại đem chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau. Hãy nằm trong Vietop lần hiểu kỹ rộng lớn vô phần sau nhé!

2. Ý nghĩa của cụm kể từ Take up

Theo khái niệm vô tự vị Cambridge, take up sở hữu 5 chân thành và ý nghĩa sau đây:

2.1. Take up: Chiếm thời hạn hoặc ko gian

Take up (v) to fill an amount of space or time.

E.g:

 • This desk takes up too much room.
 • Too much of this report is taken up with out-of-date numbers

2.2. Take up: Bắt đầu một sở trường hoặc việc làm nào là đó

Take up (v) to start doing a particular job or activity.

E.g:

 • He’s taken up the position of supervisor.
 • Have you ever thought of taking up acting?

2.3. Take up: Thảo luận hoặc xử lý 1 yếu tố nào là đó

Take up (v) to discuss something or giảm giá with something

E.g:

 • The school took the matter up with the police.
 • I’d lượt thích to lớn take you up on your sales figures for June.

2.4. Take up: Làm ăn mặc quần áo ngắn ngủi hơn

Take up (v) to shorten clothes

E.g:

 • This skirt is too long – I’ll have to lớn take it up.
 • My mother is taking up my dress

2.5. Take up: Chấp nhận điều gì đó

Take up (v) to accept something

E.g:

 • To take up this offer, you must apply in writing by the kết thúc of March 2012.
 • Schools are taking up the offer of cut-price computers.

Xem thêm:

Put off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của Put off vô giờ đồng hồ Anh

Fail là gì? Cách dùng kể từ Fail vô giờ đồng hồ Anh

Risk to lớn v hoặc ving? Nắm hoàn toàn kỹ năng của động kể từ Risk trong tầm 5 phút.

3. Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up
Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

3.1. Take up arms 

Take up arms: Có tức thị vậy vũ khí

E.g:  Would you be willing to lớn take up arms for this cause?

3.2. Take up the cudgels for somebody

Take up the cudgels for/ against sb/ sth: Tức là chở che, đảm bảo an toàn mang đến ai

E.g: Relatives have taken up the cudgels for two British women accused of murder.

3.3. Take up with somebody

Take up with: Có tức thị kết phú, tiếp xúc, thân thích thiện với ai 

E.g: She’s taken up with a strange crowd of people.

3.4. Take up residence in somewhere

Take up residence in: Có tức thị lập nghiệp, ổn định quyết định, quyết định cư ở điểm nào

E.g: My friend took up residence in Canada.

Xem thêm:

Cách học tập những mon vô giờ đồng hồ Anh

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Cách phân phát âm ed

3.5. Take up office

Take up office: Có tức thị chính thức thực hiện việc làm văn phòng

E.g: The minister took up office in December.

Cụm từNghĩa
Take someone up Chấp nhận một câu nói. ý kiến đề xuất, câu nói. mời
Take up sth Nhặt cái gì cơ lên
Take up with someoneTrở nên thân thích thiện hoặc chính thức quan hệ với ai đó
Take up the cudgels for/ against someone/ somethingTranh luận hoặc ngăn chặn một ai cơ hoặc một chiếc gì
Take up spaceChiếm không khí diện tích
Take up forThể hiện tại sự cỗ vũ của một người với 1 điều gì/ với ai cơ, tương hỗ ai dó
Take up a hobbyBắt đầu sở trường mới
Take up referencesTìm hiểu lý lịch của người nào đó
Take up a professionBắt đầu một việc làm mới

Xem thêm: Get rid of là gì

4. Một số phrasal verb không giống với Take

Hãy nằm trong xem thêm thêm thắt một vài phrasal verb không giống với Take nhé!

Một số phrasal verb không giống với Take
Một số phrasal verb không giống với Take

4.1. Take aback: Gây sửng sốt (thường ở dạng bị động)

E.g: She was taken aback by the surprise birthday các buổi tiệc nhỏ.

4.2. Take off: Cất cánh

E.g: The plane took off 2 hours late.

Xem thêm: lupin đệ tam

4.3. Take over: Trở nên to hơn hoặc cần thiết hơn

E.g: Try not to lớn let negative thoughts take over.

4.4. Take after somebody: Trông kiểu như ai đó

E.g: Your girlfriend doesn’t take after you at all.

4.5. Take somebody out: Hẹn ai cơ nằm trong chuồn đâu

E.g: She took us out for a pizza.

4.6. Take somebody through something: Hướng dẫn, chỉ mang đến ai cơ thực hiện gì

E.g: The director took them through the play scene by scene.

4.7. Take something apart: Tháo dỡ

E.g: She had to lớn take apart the engine in order to lớn repair it.

4.8. Take something down: Viết lại 

E.g: Reporters took down every word of his speech.

4.9. Take on something: Bắt đầu sở hữu một đặc thù gì đó

E.g: The chameleon can take on the colors of its background.

4.10. Take something back: Rút lại câu nói., nhận sai 

E.g: I’m sorry for saying that. I wish I could take it back.

5. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Take up

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Take up” bao gồm:

 • Start /stɑːt/
 • Begin /bɪˈɡɪn/
 • Commence /kəˈmens/
 • Start doing /stɑːt ˈduː.ɪŋ/
 • Get into /ɡet ˈɪn.tuː/
 • Engage in /ɪnˈɡeɪdʒ in/
 • Take on /teɪk on/
 • Adopt /əˈdɒpt/
 • Undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/
 • Restart /ˌriːˈstɑːt/

Xem thêm:

Turn Up là gì? Cách dùng Turn Up vô giờ đồng hồ Anh

Take off là gì? Cách người sử dụng take off vô giờ đồng hồ Anh

Coming soon là gì? Định nghĩa, cơ hội dùng và khuôn câu chi tiết

6. Phân biệt Give up và Make up

 Phân biệt Give up và Make up
Phân biệt Give up và Make up

6.1. Give up

Give up là 1 cụm động kể từ với “Give”, đem nghĩa bỏ cuộc nếu như câu sở hữu cấu tạo sau:        

Subject + give up + Object  HOẶC Subject + give up, clause

Give up: To stop doing something that you tự regularly: Từ quăng quật một việc nào là này mà các bạn thông thường xuyên làm; kể từ quăng quật một thói quen

E.g: He finally gave up smoking

Give up: To allow someone to lớn have something that was yours: Đồng ý nhằm một ai cơ đã đạt được cái gì cơ từng là của khách hàng.

E.g: The manager disagreed to lớn give half their office up to lớn the temporary staff.

Give up: To stop trying to lớn tự something before you have finished, usually because it is too difficult: Ngừng nỗ lực thực hiện một việc gì cơ trước khi chúng ta triển khai xong nó vì thế nó quá khó khăn.

E.g: She has trouble trying to lớn persuade the quấn to lớn accept her requirement, but she’s determined not to lớn give up.

Give up: If you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: Nếu các bạn kể từ quăng quật một cái gì này đã tổn thất, các bạn tin cẩn rằng các bạn sẽ không tìm kiếm thấy nó và các bạn ngừng lần tìm tòi nó.

E.g: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Xem thêm: Phrasal verb with Give

6.2. Make up

Tương tự động như Take up”, “Make up” cũng là 1 cụm động kể từ đem nhiều nghĩa không giống nhau. Hãy nằm trong xem thêm một vài nghĩa bên dưới đây:

Make up your mind: ra quyết định một việc gì đó

E.g: He can’t trang điểm his mind about this decision. 

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

E.g: This story is made up by her

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

E.g: My mom is trying to lớn trang điểm with my dad

Make up to lớn somebody: đền rồng bù, bồi thường

E.g: I’m sorry I couldn’t be there . I’ll make it up to lớn you. 

Make up the bed: dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng ghẽ, thực hiện mang đến ngăn nắp

E.g: My mom teaches bủ to lớn trang điểm the bed

Xem thêm: chiêu nhã

Make up your face: trang điểm

E.g: My mother makes herself up every morning. 

Trên đó là phân tích và lý giải khái niệm Take up là gì và một vài cụm kể từ tương quan nhưng mà IELTS Vietop tiếp tục tổ hợp nhằm các bạn dễ dàng và đơn giản xem thêm. Trong khi, các bạn cũng rất có thể lần hiểu những cụm động kể từ phổ biến vô giờ đồng hồ Anh vô nội dung bài viết sau của IELTS Vietop nhằm nắm vững rộng lớn về đề chính này nhé. Chúc chúng ta ôn luyện thiệt tốt!