ráp phờ đập phá

Ráp-phờ đập phá

Ráp-phờ đập phá

Hoạt hình 2012 1 giờ 41 phút iTunes

Bạn đang xem: ráp phờ đập phá

Arcade-game character Wreck-It Ralph (John C. Reilly) is tired of always being the "bad guy" and losing to lớn his "good guy" opponent, Fix-It Felix (Jack McBrayer). Finally, after decades of seeing all the glory go to lớn Felix, Ralph decides to lớn take matters into his own hands. He sets off on a game-hopping trip to lớn prove that he has what it takes to lớn be a hero. However, while on his quest, Ralph accidentally unleashes a deadly enemy that threatens the entire arcade.

Hoạt hình 2012 1 giờ 41 phút iTunes

Diễn viên chính John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer

Xem thêm: cô nàng sát nhân

Đạo diễn Rich Moore

Xem thêm: phim giáo dục giới tính

Trailer

Có Liên Quan

Diễn Viên & Đoàn Làm Phim