phim phàm nhân tu tiên

77 trailer/??25-11-2023 HH 3 chiều, Hoạt Hình Trung Quốc

Xem Trailer Chọn tập

Bạn đang xem: phim phàm nhân tu tiên

Click to tát Play

#Phàm Nhân Tu Tiên

WLT

Xem thêm: mộng trong mộng

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77 trailer

Loading server...

Xem thêm: extraction 2

Lịch chiếu: Thứ 7

Nội dung phim

Phàm Nhân Tu Tiên, 77 trailer/?? 25-11-2023

Phàm Nhân Tu Tiên là một trong những câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người thông thường tuy nhiên lại gặp gỡ vô vàn cơ duyên nhằm bước tiến bên trên tuyến đường tu tiên, ko cần nhân vật - cũng chẳng cần xấu xa, Hàn Lập từng bước xác định bản thân... Liệu Hàn Lập và tình nhân rất có thể nằm trong bước bên trên tuyến đường tu tiên và đem một chiếc kết trả mỹ? Những thách thức nào là đang được mong chờ bọn họ?