phí ngọc hưng mỹ nhân

Sau Lúc được Phí Ngọc Hưng cầu thơm vào tháng 5 trong năm này, Trương Mỹ Nhân xác nhận cả nhì đang được ĐK kết duyên, đầu tiên trở nên phu nhân ông chồng.