phái toàn lực chiến đấu

Ta tiếp tục dốc toàn lực nhằm thắng trận này.

We'll finish this in one all-out victory.

Bạn đang xem: phái toàn lực chiến đấu

Vậy hãy kêu gọi toàn lực lượng, tôi ham muốn nghe tất cả, được không?

So move the staff because I wanna hear everything, ok?

Và khi lũ mặt mày lìn Open cho tới bọn Gallóns, tao dốc toàn lực tấn công vào!

And when those motherfuckers open their doors vĩ đại the Gallóns, we'll go in and hit them with everything we have!

Tập trung toàn lực!

Fight mạ if you dare.

Và vào trong ngày 28-8-1936, sở mật thám Gestapo dốc toàn lực tiến công chúng ta.

And on August 28, 1936, the Gestapo launched an all-out attack against them.

Tôi ham muốn hắn dốc toàn lực tiến công tất cả chúng ta.

I want him coming at us full tilt.

Tôi nghe cậu, tuy nhiên tao cần dốc không còn toàn lực.

I hear you, but we need vĩ đại be out there full throttle.

báo động toàn lực lượng!

Security units on alert.

Toàn lực lượng, tấn công.

Send forth all legions.

Đầu tiên, tất cả chúng ta cần thiết dốc toàn lực dò la đã tạo ra phu nhân trước của Lee Jae Kyung.

We must focus on finding Lee Jae Kyung's ex-wife.

Xem thêm: javier botet

Cho cho dù thắng phụ rời khỏi sao, tất cả chúng ta cũng cần dốc toàn lực kungfu.

Win or lose, we must fight with everything we have.

Tôi tiếp tục dốc toàn lực truy xua đàn ông ông.

I'm comin'after your boy with everything I got.

Tôi tiếp tục toàn lực tương hỗ những cậu.

I'll back you 1 00% You handle it

Ông đang được dành riêng toàn lực cho tới tôn giáo mới nhất của tôi và phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ.

He was devoted vĩ đại his new religion and artistic style.

Chúng tôi tiếp tục cần thiết toàn lực nhằm bay rời khỏi.

We're going vĩ đại need full OMS burn vĩ đại pull away.

Và thân phụ group bóng này cần dồn toàn lực nhằm tranh tài trong thời gian ngày loại Bảy.

These three teams, then, had everything to play for on that Saturday.

Toàn lực tiến công.

Full-on assault.

Hãy tiến công với toàn lực đi!

Attack with full force!

12 Kẻ oán dốc toàn lực tiến công.

Xem thêm: one piece chap 1044

12 An all-out attack.

Lũ yêu thương quỷ chắc chắn là tiếp tục tiến công toàn lực trong khoảng bảy ngày.

The demons will surely attack us in full force within the week