nhím sonic

Nhím Sonic 2 is the Vietnamese dub of Sonic the Hedgehog 2. It released on April 15, 2022, with sneakshows from 9th-10th April, 2022

Cast[]

Character Actor
Sonic the Hedgehog (Sonic the Hedgehog 2)
Super Sonic (Sonic the Hedgehog 2)
Sonic the Hedgehog 2 (Sonic the Hedgehog, 2020)

Sonic

Bạn đang xem: nhím sonic

Trần Ngọc San
Doctor Robotnik (Sonic the Hedgehog 2)
Doctor Robotnik 2 (Sonic the Hedgehog 2)

Doctor Robotnik "Eggman"

Thái Văn Quốc Uy
Miles "Tails" Prower (Sonic the Hedgehog 2)

Miles "Tails" Prower

Phạm Hồ Thanh Lộc
Tom Wachowski (Sonic the Hedgehog 2)

Tom Wachowski "Lord Dona"

Võ Văn Nhàn
Champ (Sonic the Hedgehog 2)

Nam Người Nga #1

Maddie Wachowski (Sonic the Hedgehog 2)

Maddie Wachowski "Lady Yoga"

Lê Thị Thu Hà
Knuckles the Echidna (Sonic the Hedgehog 2)

Knuckles

Nguyễn Quang Tuyên
Rachel (Sonic the Hedgehog 2)
Bride Rachel (Sonic the Hedgehog 2)

Rachel

Xem thêm: phim ngôi sao khoai tây

Lê Thị Báo Linh
Randall (Sonic the Hedgehog 2)

Randall

Lý Gia Huy
Agent Stone (Sonic the Hedgehog 2)

Đặc vụ Stone

Lê Nguyễn Tuấn Anh
Commander Walters (Sonic the Hedgehog 2)

Chỉ huy Walters

Nguyễn Bình Phú
Jojo (Sonic the Hedgehog 2)

Jojo

Nguyễn Ngọc Kim Thư
Longclaw (Sonic the Hedgehog 2)

Dì Móng Dài

Trần Nguyễn Linh Phương
Priest (Sonic the Hedgehog 2)

Cha Sứ

Xem thêm: wachirawit ruangwiwat

Phan Trương Quốc Cường
Technical staff

Dubbing director

Phạm Thị Minh Hương

Translator

Mạch Quang Luân

Dubbing studio

Kantana Post Production Vietnam
v - e - d Sonic the Hedgehog 2 - logo (English)
Dubs
Arabic • Bulgarian • Cantonese • Croatian • Czech • Danish • Dutch (Belgium • Netherlands) • Estonian • Finnish • French (Canada • France) • Georgian • German • Greek • Hebrew • Hindi • Hungarian • Icelandic • Italian • Japanese • Korean • Latvian • Lithuanian • Mandarin (China • Taiwan) • Norwegian • Persian (Blue Sky Internet MediaDigitoonFilmnetGap FilmQualimaRoyal VoiceSignal Dubbing GroupTDH Films) • Polish • Portuguese (Brazil • Portugal) • Romanian • Russian • Serbian • Sinhala • Slovak • Slovene • Spanish (Latin America • Spain) • Swedish • Thai • Turkish • Ukrainian • Vietnamese