lưỡi hái tử thần

Lưỡi hái tử thần 5

Kinh dị 2011 1 giờ 31 phút iTunes

Final Destination 5 là một trong những bộ phim truyền hình kinh dị siêu tự nhiên năm 2011 của Mỹ tự Eric Heisserer ghi chép kịch bạn dạng và Steven Quale thực hiện đạo thao diễn. Sở phim là phần loại năm của loạt phim Final Destination. Đây là phần phim trước lúc xẩy ra tai nạn đáng tiếc máy cất cánh Volée Air Flight 180 xuất hiện tại.

Bạn đang xem: lưỡi hái tử thần

Kinh dị 2011 1 giờ 31 phút iTunes

T16

Diễn viên chính Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher

Xem thêm: di the ta quan

Đạo diễn Steven Quale

Xem thêm: hao mon kinh mong

Trailer

Có Liên Quan

Diễn Viên & Đoàn Làm Phim