linh lung phần 2

 • Tập P2: Tiền Truyện
 • Tập ĐB
 • Tập ĐB
 • Tập 14 END
 • Tập 14 END
 • Tập 13
 • Tập 13
 • Tập 12
 • Tập 12
 • Tập 11
 • Tập 11
 • Tập 10
 • Tập 10
 • Tập 9
 • Tập 9
 • Tập 8
 • Tập 8
 • Tập 7
 • Tập 7
 • Tập 6.5
 • Tập 6.5
 • Tập 6
 • Tập 6
 • Tập 5
 • Tập 5
 • Tập 4
 • Tập 4
 • Tập 3
 • Tập 3
 • Tập 2
 • Tập 2
 • Tập 1
 • Tập 1

Trong một sau này ko xa xôi, toàn cầu loại người kể từ lâu tiếp tục trở thành quá chuyên chở. Nhân loại tiến quân cho tới những vì như thế sao nhằm mò mẫm kiếm một căn nhà mới mẻ, và quả thật điều này đang được ra mắt, sự trực tiếp sản phẩm của mặt mũi trăng làm ra rời khỏi những trận động khu đất rộng lớn xẩy ra bên trên từng toàn cầu, kéo dãn dài vài ba thập kỷ. Nhân loại đã biết thành hủy hoại. Cuối nằm trong Khi khu đất đai được hồi phục, thế giới lại cần đương đầu với toàn cầu một vừa hai phải kỳ lạ một vừa hai phải quen thuộc này. Liệu tất cả chúng ta, những người dân từng cai trị trái ngược khu đất này, đem còn là một người chủ sở hữu của toàn cầu này không?