hướng gió mà đi tập 9

Từ 00h ngày 10/7 gỡ quăng quật phim 'Hướng gió máy nhưng mà đi' bên trên những nền tảng đang được trình chiếu - Hình ảnh 1.

Hình hình ảnh đàng lưỡi trườn xuất hiện nay vô phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" - Hình ảnh baovanhoa

Bạn đang xem: hướng gió mà đi tập 9

Cụ thể, chiều ngày 9/7, Phó Cục trưởng Cục Điện hình ảnh Đỗ Quốc Việt đã ký kết phát hành Công văn số 870/ĐA-VP gửi Công ty Netflix; Công văn số 871/ĐA-VP gửi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT với nội dung đòi hỏi gỡ quăng quật phim "Hướng gió máy nhưng mà đi".

Tại Công văn gửi Netflix, Cục Điện hình ảnh nêu rõ ràng, trải qua sinh hoạt vận hành việt nam về năng lượng điện hình ảnh, ngày 8/7, Cục Điện hình ảnh cảm nhận được vấn đề phản ánh về sự Công ty Netflix tiếp tục triển khai phổ cập phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" (39 tập) bên trên không khí mạng qua quýt địa điểm thương hiệu miền https://www.netflix.com và phần mềm Netflix cho tới người tiêu dùng bên trên VN, vô cơ nội dung phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" với hình hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. 

Cục Điện hình ảnh tiếp tục tổ chức thanh tra rà soát, đánh giá toàn cỗ nội dung phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" (39 tập). Kết ngược đánh giá đã cho chúng ta thấy, hình hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện nay bên trên phiên bản loại trong vô số đoạn phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" (tại những tập dượt 18, tập dượt 19, tập dượt 21, tập dượt 24, tập dượt 25, tập dượt 26, tập dượt 27, tập dượt 38, đặc biệt quan trọng thể hiện nay rất rõ ràng đàng lưỡi trườn kể từ 2 phút 00 giây cho tới 2 phút 03 giây tập dượt 30 và tất nhiên tiếng thoại và phụ đề "Rồi sẽ có được ngày tấm phiên bản loại này tiếp cận thật nhiều điểm bên trên thế giới" kể từ 41 phút 18 giây cho tới 41 phút 55 giây bên trên tập dượt 18. 

Việc thể hiện nay hình hình ảnh đàng lưỡi trườn và những nội dung vô tiếng thoại và phụ đề như tiếp tục nêu bên trên vô phim là ko đích, xâm phạm hòa bình vương quốc của VN và vi phạm quy lăm le bên trên điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện hình ảnh số 05/2022/QH15.

Xem thêm: chawarin perdpiriyawong

Tại Công văn gửi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Cục Điện hình ảnh cho biết thêm cảm nhận được vấn đề phản ánh về sự Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phổ cập phim Hướng gió máy nhưng mà lên đường (39 tập) bên trên không khí mạng qua quýt địa điểm thương hiệu miền https://fptplay.vn và phần mềm FPT Play cho tới người tiêu dùng bên trên VN, vô cơ nội dung phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" với hình hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. 

Kết ngược tổ chức thanh tra rà soát, đánh giá nội dung phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" (39 tập) phổ cập bên trên nền tảng này đã cho chúng ta thấy, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT với triển khai thực hiện lù mù hình hình ảnh phiên bản loại trong vô số đoạn phim "Hướng gió máy nhưng mà đi" (tại những tập dượt 18, tập dượt 19, tập dượt 21, tập dượt 24, tập dượt 25, tập dượt 26, tập dượt 27, tập dượt 30, tập dượt 38). 

Nhưng Cục Điện hình ảnh xác định, đấy là phim với nội dung thể hiện nay ko đích, xâm phạm hòa bình vương quốc VN nên ko thích hợp nhằm phổ cập bên trên VN.

Xem thêm: sarocha chankimha

Theo cơ, bên trên nhì công văn rằng bên trên, Cục Điện hình ảnh đòi hỏi, triển khai quy lăm le bên trên khoản 2 Điều 15 Nghị lăm le số 131/2022/NĐ-CP của nhà nước quy lăm le cụ thể một trong những điều của Luật Điện ảnh: Yêu cầu Công ty Netflix triển khai gỡ quăng quật phim Hướng gió máy nhưng mà đi tại địa điểm thương hiệu miền https://www.netflix.com và phần mềm Netflix; đòi hỏi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai gỡ quăng quật phim Hướng gió máy nhưng mà đi tại địa điểm thương hiệu miền https://fptplay.vn và phần mềm FPT Play. 

Thời gian giảo triển khai trong tầm 24 giờ Tính từ lúc 0h ngày 10/7 và với văn phiên bản report sản phẩm triển khai gửi về Cục Điện hình ảnh trước thời gian ngày 12/7. 

Thiện Tâm