em và trịnh phim lậu

Nhà phát triển phim "Em và Trịnh" một vừa hai phải bức xúc share về biểu hiện cù lén, vạc nghiền lậu phim khi vẫn tồn tại chiếu ở rạp. Với những người dân vi phạm như thế tiếp tục đối lập nấc trừng trị đi ra sao?