độc chiếm tình yêu

 • Reads 379,889
 • Votes 12,483
 • Parts 67

Complete, First published Aug 17, 2018

Bạn đang xem: độc chiếm tình yêu

Table of contents

 • Wed, Mar 4, 2020

 • Wed, Mar 4, 2020

 • Sat, Mar 7, 2020

 • Sat, Mar 7, 2020

 • Tue, Mar 10, 2020

 • Tue, Mar 10, 2020

 • Tue, Mar 10, 2020

 • Mon, Mar 16, 2020

 • Mon, Mar 16, 2020

 • Mon, Mar 16, 2020

 • Mon, Mar 16, 2020

 • Mon, Mar 16, 2020

 • Tue, Mar 17, 2020

 • Wed, Mar 18, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Sat, Mar 28, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Mon, Mar 30, 2020

 • Mon, Mar 30, 2020

 • Tue, Mar 31, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Sat, Apr 4, 2020

 • Sat, Apr 4, 2020

 • Mon, Apr 6, 2020

  Xem thêm: binh lâm thiên hạ

 • Tue, Apr 7, 2020

 • Wed, Apr 8, 2020

 • Thu, Apr 9, 2020

 • Fri, Apr 10, 2020

 • Sat, Apr 11, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Wed, Apr 22, 2020

 • Fri, Apr 24, 2020

 • Sat, Apr 25, 2020

 • Sun, Apr 26, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Tue, Apr 28, 2020

 • Fri, May 1, 2020

 • Sat, May 2, 2020

 • Sun, May 3, 2020

 • Mon, May 4, 2020

 • Tue, May 5, 2020

 • Sat, May 9, 2020

 • Sat, May 9, 2020

 • Sat, May 9, 2020

 • Sat, May 9, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

  Xem thêm: trì đại tối cường

 • Sun, May 10, 2020

 • Mon, May 11, 2020

 • Thu, May 14, 2020

Thể loại: Cường thủ hào đoạt, ngược thân thiết, ngược tâm, ngược thân thiết phái nữ chủ yếu, ngược tâm phái nam chính
  
  Đối với anh, yêu thương là gì ?
  
  Là sở hữu, độc sở hữu đến điên cuồng