diệp tích ngữ

Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

7.5/10

2371

Bạn đang xem: diệp tích ngữ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Dược Ngọt Thuốc Ngọt

Dược Ngọt Thuốc Ngọt

7.7/10

21452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Không Thể Nào Quên

Không Thể Nào Quên

7.8/10

20104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 68
Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống

Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống

8.5/10

20809

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Niệm Niệm Khó Quên

Niệm Niệm Khó Quên

7.7/10

1874

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Pheromones Của Cậu Rất Ngọt

Pheromones Của Cậu Rất Ngọt

7.6/10

1383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Tịch Nguyệt

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

7/10

1581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tích Tích Thành Giác/ Linh Nguyên Tản

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL

Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL

7/10

63720

Trạng thái: Full

Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 194
Ngoan Đều Nghe Em

Ngoan Đều Nghe Em

7.1/10

38481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Thuốc Ngọt

Thuốc Ngọt

7.1/10

57460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

7.5/10

10760

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Lưỡng Thế Hoan

Lưỡng Thế Hoan

8.3/10

71080

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 264
Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

8.5/10

258893

Trạng thái: FULL

Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 222
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

8.5/10

10107

Trạng thái: FULL

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Bích chi tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích chi tiêu cửu trùng xuân ý vũ

8.5/10

16176

Trạng thái: FULL

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Minh Tinh Hào Môn Ái

Minh Tinh Hào Môn Ái

8.5/10

38156

Trạng thái: FULL

Tác giả: Tích Hiểu Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

7.5/10

354477

Trạng thái: Full

Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 320
Nghiễn sát Quần Phương

Nghiễn sát Quần Phương

7.5/10

24763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 173
Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

7.5/10

12527

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Ngư

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 45
Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

7.5/10

24945

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 88
Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

7.5/10

10819

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Hinh Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

7.5/10

304332

Trạng thái: Full

Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 222
Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

7.5/10

2076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lãnh Dạ Tịch Nguyệt

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

7.5/10

136541

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Nguyệt Sướng Sướng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 199
Bảo Báo, Thân Chủy Nhi

Bảo Báo, Thân Chủy Nhi

7.5/10

40922

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Ngư

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 156
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

7.5/10

4369

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Nguyệt Sa

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 10
Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

C18

Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

7.5/10

2371

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Dược Ngọt Thuốc Ngọt

C99

Dược Ngọt Thuốc Ngọt

7.7/10

21452

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Thể Nào Quên

Không Thể Nào Quên

7.8/10

20104

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống

C501

Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống

8.5/10

20809

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Niệm Niệm Khó Quên

C3

Niệm Niệm Khó Quên

7.7/10

1874

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Pheromones Của Cậu Rất Ngọt

C3

Pheromones Của Cậu Rất Ngọt

7.6/10

1383

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

C4

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

7/10

1581

Thể loại: Ngôn Tình

Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL

C194

Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL

7/10

63720

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngoan Đều Nghe Em

C99

Ngoan Đều Nghe Em

7.1/10

38481

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuốc Ngọt

C99

Thuốc Ngọt

7.1/10

57460

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

C49

Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

7.5/10

10760

Thể loại: Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

C264

Lưỡng Thế Hoan

8.3/10

71080

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình

Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

C222

Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

8.5/10

258893

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

C31

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

8.5/10

10107

Thể loại: Ngôn Tình

Bích chi tiêu cửu trùng xuân ý vũ

C61

Bích chi tiêu cửu trùng xuân ý vũ

8.5/10

16176

Thể loại: Ngôn Tình

Minh Tinh Hào Môn Ái

C77

Minh Tinh Hào Môn Ái

8.5/10

38156

Thể loại: Ngôn Tình

Tang Thế Tình Nhân

C320

Tang Thế Tình Nhân

7.5/10

354477

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Mạt Thế

Nghiễn sát Quần Phương

C173

Nghiễn sát Quần Phương

7.5/10

24763

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

C45

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

7.5/10

12527

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

C88

Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

7.5/10

24945

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

C29

Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

7.5/10

10819

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

C222

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

7.5/10

304332

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

C4

Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

7.5/10

2076

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

C199

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

7.5/10

136541

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Báo, Thân Chủy Nhi

C156

Bảo Báo, Thân Chủy Nhi

7.5/10

40922

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Gia Nô

C10

Tiểu Gia Nô

7.5/10

Xem thêm: em mù mới yêu anh

4369

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không