công thức tính chu vi tam giác

Chu vi hình tam giác là kỹ năng và kiến thức Toán học tập căn bạn dạng đang được đi vào lịch trình Toán học tập lớp 2. Chu vi hình tam giác được xem theo đuổi từng loại hình tam giác không giống nhau, bao gồm hình tam giác thông thường, tam giác vuông, tam giác đều và tam giác cân nặng. Công thức tính chu vi hình tam giác tiếp tục đơn giản và giản dị rộng lớn công thức tính diện tích S hình tam giác. Dưới đó là công thức tính chu vi hình tam giác với rất nhiều hình không giống nhau.

1. Tính chu vi tam giác thường

Tam giác thông thường là tam giác cơ bạn dạng sở hữu 3 cạnh với phỏng lâu năm không giống nhau. Công thức tính chu vi hình tam giác thường:

Bạn đang xem: công thức tính chu vi tam giác

P = a + b + c

Trong đó:

  • P là chu vi tam giác.
  • a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác tê liệt.

Để tính diện tích S nửa chu vi tam giác tiếp tục dựa vào công thức: ½P = (a+b+c) : 2

Ví dụ: Cho tam giác có tính lâu năm 3 cạnh theo thứ tự là 4cm, 8cm và 9cm. Tính chu vi hình tam giác.

Dựa nhập công thức tất cả chúng ta sẽ sở hữu tiếng giải là Phường = 4 + 8 + 9 = 21cm

Chu vi hình tam giác

2. Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân nặng là tam giác sở hữu 2 cạnh và 2 góc đều bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân nặng là hình mẫu của 2 cạnh mặt mũi.

Để tính chu vi tam giác cân nặng, các bạn cần phải biết đỉnh của tam giác cân nặng và phỏng lâu năm 2 cạnh là được. Công thức tính chu vi hình tam giác cân nặng là:

P = 2a + c

Trong đó:

  • a: Hai cạnh mặt mũi của tam giác cân nặng.
  • c: Là lòng của tam giác.

Lưu ý, công thức tính chu vi tam giác cân nặng sẽ tiến hành vận dụng nhằm tính chu vi của tam giác vuông cân nặng.

Ví dụ: Cho hình tam giác cân nặng bên trên A với chiều lâu năm AB = 7cm, BC = 5cm. Tính chu vi hình tam giác cân nặng.

Dựa nhập công thức tính chu vi tam giác cân nặng, tớ sở hữu phương pháp tính Phường = 7 + 7 + 5 = 19cm.

Tính chu vi tam giác cân

3. Cách tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tình huống quan trọng đặc biệt của tam giác cân nặng Lúc 3 cạnh đều bằng nhau. Công thức tính tam giác đều là:

P = 3 x a

Trong đó

  • P: Là chu vi tam giác đều.
  • a: Là chiều lâu năm cạnh của tam giác.

Ví dụ: Tính chu vi tam giác đều phải sở hữu cạnh AB = 5cm.

Dựa theo đuổi công thức tất cả chúng ta sở hữu phương pháp tính Phường = 5 x 3 = 15cm.

Tam giác đều

4. Chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông 90°. Công thức tính chu vi tam giác vuông là:

Xem thêm: vương nhất triết

P = a + b + c

Trong đó

  • a và b: Hai cạnh của tam giác vuông.
  • c: Cạnh huyền của tam giác vuông.

Ví dụ: Tính chu vi tam giác vuông với phỏng lâu năm CA = 6cm, CB = 7cm và AB = 10cm.

Dựa nhập công thức tính tất cả chúng ta sở hữu phương pháp tính Phường = 6 + 7 + 10 = 23cm.

Ngoài rời khỏi tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính chu vi của tam giác vuông lúc biết phỏng lâu năm 2 cạnh. Cho tam giác vuông với chiều lâu năm CA = 5cm, CB = 8cm, tính chu vi.

Như hình tiếp sau đây vì thế tam giác vuông ở C nên cạnh huyền là AB. Để tính cạnh huyền tam giác vuông cân nặng, tớ tiếp tục dựa vào toan lý Pitago nhập tam giác vuông.

AB² = CA² + CB²

AB² = 25 + 64

AB = 9,4cm

Vậy chu vi tam giác vuông CAB là:

P = 5 + 8 + 9,4 = 22,4cm

Chu vi tam gác vuông

5. Chu vi tam giác nhập ko gian

Giả sử các bạn sở hữu câu hỏi cần thiết tính chu vi tam giác nhập không khí như sau:

Bài toán: Trong không khí mang lại mặt mũi phẳng phiu Oxy, sở hữu nhị điểm A(1;3), B(4;2).

a) Tìm tọa phỏng điểm D phía trên trục Ox sao mang lại DA=DB;

b) Tính chu vi tam giác OAB?

Tính chu vi tam giác nhập ko gian

Chu vi tam giác nhập ko gian

Sau đó là tiếng giải của câu hỏi trên:

Tính chu vi tam giác nhập ko gian

Xem thêm: trương trác văn

Tính chu vi tam giác nhập ko gian

Tính chu vi tam giác nhập ko gian

Tính chu vi tam giác nhập không khí 2

  • Trọng tâm là gì? Công thức tính trọng tâm của tam giác