công thức cosin

Định lí côsin, ấn định lý sin, công thức trung tuyến và những công thức tính diện tích S tam giác Hình học tập 10

Định lí côsin, ấn định lý sin, công thức trung tuyến và những công thức tính diện tích S tam giác là 1 khối hệ thống công thức cần thiết của Hình học tập 10. Đây là những công thức thông thường sử dụng vô lịch trình Toán phổ thông.

Trong những công thức tiếp sau đây, $ABC$ là 1 tam giác bất kì với:

Bạn đang xem: công thức cosin

  • độ lâu năm những cạnh là $a = BC, b = CA, c = AB$,
  • các góc của tam giác được kí hiệu là $A, B, C$,
  • nửa chu vi $p=\dfrac{a+b+c}{2}.$

Các kí hiệu $r, R$ thứu tự là bán kính đàng tròn trĩnh nội tiếp và nước ngoài tiếp của tam giác $ABC$.

1. Định lý sin

dinh li sin, dinh cơ ly ham so sánh sin

2. Định lí côsin

dinh li cosin, dinh cơ ly ham so sánh cosin

Hệ trái khoáy của ấn định lý cosin

Công thức tính góc kể từ phỏng lâu năm tía cạnh của tam giác.

Xem thêm: yahagi honoka

3. Công thức trung tuyến

cong thuc trung tuyen tam giac

Xem thêm: xuân khuê mộng lý nhân truyện

Trong cơ $m_a, m_b, m_c$ thứu tự là phỏng lâu năm trung tuyến kẻ kể từ $A, B, C$.

4. Các công thức tính diện tích S tam giác

cong thuc tinh ma dien tich tam giac

Trong cơ $h_a, h_b, h_c$ thứu tự là phỏng lâu năm đàng cao kẻ kể từ $A, B, C$.
Công thức sau cùng được gọi là công thức Hê-rông (Heron de Alexandrie) được chấp nhận tính diện tích S tam giác lúc biết phỏng lâu năm tía cạnh của chính nó.