claim là gì

/kleim/

Thông dụng

Danh từ

Sự đề nghị, sự yêu thương sách, sự thỉnh cầu
to put in a claim for damages
đòi bồi thông thường thiệt hại
to mix up (make, lay) a claim to
đòi, yêu thương sách
Quyền đề nghị, quyền yêu thương sách
to have a claim đồ sộ something
có quyền yêu thương sách kiểu gì
Vật yêu thương sách; điều yêu thương sách
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( Uc) quyền khai quật mỏ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luận điệu; điều xác nhận

Ngoại động từ

Đòi, yêu thương sách; thỉnh cầu
every citizen may claim the protection of the law
tất cả từng công dân đều hoàn toàn có thể đòi hỏi pháp lý bảo vệ
to claim back something from somebody
yêu cầu ai trả lại kiểu gì
to claim for higher pay
đòi thêm thắt lương
Đòi căn vặn, bắt cần, xứng đáng để
there are several matters that claim my attention
có một vài việc yên cầu tôi cần chú ý
Nhận, khai là, nghĩ rằng, tự động cho tới là
does anyone claim this umbrella?
có ai nhận cái dù này không?
he claimed đồ sộ be the best fooball-player in the school
nó cho bản thân là cầu thủ soccer chất lượng nhất của trường
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác nhận, nhận chắc

Chuyên ngành

Xây dựng

đòi
sự kháng nghị
sự năng khiếu nại

Kỹ thuật công cộng

khiếu nại
claim for compensation
khiếu nại đề nghị bồi thường
quyền khai quật mỏ

Kinh tế

bồi khoản
điều yêu thương sách
đòi (bồi thường)
cash claim
sự đề nghị bồi thường
claim board
ủy ban đề nghị bồi thường
claim compensation (to...)
yêu cầu đề nghị bồi thường
claim damages (to...)
đòi bồi thông thường thiệt hại
claim for compensation
sự đề nghị bồi thường
claim for damages
sự đề nghị bồi thông thường thiệt hại
claim for general average
đòi bồi thông thường tổn thất chung
claim for improper packing
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế vỏ hộp ko đúng
claim for incorrect material
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế ko chính nguyên vẹn liệu
claim for indemnity
sự đề nghị bồi thường
claim for inferiority of quality
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế quality kém
claim for loss and damage of cargo
sự đề nghị bồi thông thường tổn thất về sản phẩm & hàng hóa (chở bên trên tàu)
claim for short weight
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế thiếu hụt trọng lượng
claim for shortage
sự đề nghị bồi thông thường số sản phẩm thiếu
claim for trade dispute
sự đề nghị bồi thông thường về xung đột mậu dịch
claim letter
thư đề nghị bồi thường
claim on cargo
sự đề nghị bồi thông thường về sản phẩm chở
claim statement
bản kê đề nghị bồi thường
commercial claim
sự đề nghị bồi thông thường thương vụ
damages claim
sự đề nghị bồi thông thường tổn thất
document for claim
chứng kể từ đề nghị bồi thường
extravagant claim
sự đề nghị bồi thông thường quá đáng
insurance claim
đòi bồi thông thường bảo hiểm
insured claim
quyền đề nghị bồi thông thường bảo hiểm
no-claim bonus
tiền thưởng (do) ko đề nghị bồi thường
no-claim bonus
tiền thưởng ko đề nghị bồi thường
no-claim discount
bớt giá bán vì thế ko đề nghị bồi thường
non-contractual claim
sự đề nghị bồi thông thường ko khế ước
priority of claim
quyền ưu tiên đề nghị bồi thường
proof of claim
chứng minh đề nghị bồi thường
quality claim
đòi bồi thông thường về phẩm chất
quantity claim
đòi bồi thông thường về số lượng
right đồ sộ claim
quyền đề nghị bồi thường
right đồ sộ claim for damages
quyền đề nghị bồi thông thường thiệt hại
settlement of claim
giải quyết việc (đòi) bồi thông thường (bảo hiểm)
shortage claim
đòi bồi thông thường số liệu thiếu
shortage claim
đòi bồi thông thường con số thiếu
trade claim
sự đề nghị bồi thông thường thương mại
transportation claim
sự đề nghị bồi thông thường vận tải
written statement claim
bản thuyết minh đề nghị bồi thường
quyền đòi
insured claim
quyền đề nghị bồi thông thường bảo hiểm
interest claim
quyền đề nghị chi phí lãi
right đồ sộ claim
quyền đề nghị bồi thường
right đồ sộ claim for damages
quyền đề nghị bồi thông thường thiệt hại
quyền khai quật mỏ
số chi phí năng khiếu nại
sự đề nghị (bồi thường)
claim for damages
sự đề nghị bồi thông thường thiệt hại
claim for improper packing
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế vỏ hộp ko đúng
claim for incorrect material
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế ko chính nguyên vẹn liệu
claim for inferiority of quality
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế quality kém
claim for loss and damage of cargo
sự đề nghị bồi thông thường tổn thất về sản phẩm & hàng hóa (chở bên trên tàu)
claim for short weight
sự đề nghị bồi thông thường vì như thế thiếu hụt trọng lượng
claim for shortage
sự đề nghị bồi thông thường số sản phẩm thiếu
claim for trade dispute
sự đề nghị bồi thông thường về xung đột mậu dịch
claim on cargo
sự đề nghị bồi thông thường về sản phẩm chở
commercial claim
sự đề nghị bồi thông thường thương vụ
damages claim
sự đề nghị bồi thông thường tổn thất
extravagant claim
sự đề nghị bồi thông thường quá đáng
non-contractual claim
sự đề nghị bồi thông thường ko khế ước
trade claim
sự đề nghị bồi thông thường thương mại
transportation claim
sự đề nghị bồi thông thường vận tải
sự năng khiếu nại
tiền bồi thường
claim for damages
đòi chi phí bồi thông thường thiệt hại
claim payment
trả chi phí bồi thường
claim settlement
thanh toán chi phí bồi thường
return for no claim
trả lại sản phẩm không tồn tại chi phí bồi thường
trái quyền
acquisition of a claim
sự thủ đắc trái khoáy quyền (của người khác)
assignable claim
trái quyền hoàn toàn có thể gửi nhượng
assignment of a claim
chuyển nhượng trái khoáy quyền
claim assignment
sự ủy quyền trái khoáy quyền
commercial claim
trái quyền vô luật thương mại
enforce a claim (to...)
hành sử trái khoáy quyền
exercise a claim (to...)
hành xử trái khoáy quyền
legal claim
trái quyền theo gót luật
live claim
trái quyền còn hữu hiệu
mortgage claim
trái quyền thế chấp
mutual claim
trái quyền hỗ tương
preferential claim
trái quyền ưu tiên
short-term claim
trái quyền ngắn ngủi hạn
trái quyền (quyền đề nghị nợ)
vạt yêu thương sách
yêu cầu

Địa chất

khu vực được dùng nhằm khai quật mỏ, ruộng mỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affirmation , allegation , application , assertion , birthright , Gọi , case , counterclaim , declaration , demand , dibs , due , entreaty , interest , lien , part , petition , plea , postulation , prerogative , pretense , pretension , privilege , profession , protestation , reclamation , request , requirement , requisition , suit , title , ultimatum , cry , exaction , portion , stake , asseveration , averment , statement , arrogation , postulate , premise , right
verb
adduce , advance , allege , ask , assert , believe , Gọi for , challenge , collect , declare , defend , exact , have dibs on something , hit , hit up , hold , hold out for , insist , justify , knock , lắc claim đồ sộ , need , pick up , pop the question * , postulate , pretend , profess , pronounce , require , requisition , solicit , stake out , take , uphold , vindicate , demand , affirm , argue , asseverate , aver , avouch , avow , contend , maintain , say , state , insist on , (colloq.) assert , acclaim , appropriate , arrogate , birthright , Gọi , case , charge , dibs , elicit , invalidate , lien , mine , name , ownership , predicate , pretence , pretense , privilege , proclaim , property , purport , repudiate , right , supersede , title , underlie

Từ trái khoáy nghĩa