các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là

Câu hỏi:

10/08/2019 59,225

A. cấu tạo nam nữ, cấu tạo tuổi tác, sự phân bổ thành viên, tỷ lệ, độ cao thấp, loại tăng trưởng

Bạn đang xem: các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là

Đáp án chủ yếu xác

B. sự phân bổ thành viên, tỷ lệ thành viên, mức độ sinh đẻ, sự tử vong, loại tăng trưởng

C. cấu tạo nam nữ, tỷ lệ thành viên, mức độ sinh đẻ, sự tử vong, loại tăng trưởng

D. chừng nhiều, sự phân bổ thành viên, tỷ lệ thành viên, mức độ sinh đẻ, sự tử vong, loại tăng trưởng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể với cấu tạo 3 group tuổi: trước sinh đẻ, đang được sinh đẻ và hậu sinh nở sản sẽ ảnh hưởng bại vong Khi thất lạc đi

A. group đang được sinh sản

B. group hậu sinh nở sản

C. group trước sinh đẻ và group đang được sinh sản

D. group đang được sinh đẻ và group hậu sinh nở sản

Câu 2:

Tuổi sinh thái xanh của quần thể là

A. thời hạn sinh sống thực tiễn của cá thể

B. tuổi tác trung bình của quần thể

C. tuổi tác lâu tự môi trường xung quanh quyết định

D. tuổi tác lâu khoảng của loài

Câu 3:

Những loại phân bổ thành viên đa phần của quần thể là

A. phân bổ đồng đều và phân bổ ngẫu nhiên

B. phân bổ bám theo group và phân bổ ngẫu nhiên

C. phân bổ bám theo group và phân bổ đồng đều

Xem thêm: tuyệt the võ hồn thuyết minh

D. phân bổ đồng đều, phân bổ tình cờ và phân bổ bám theo nhóm

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau về độ cao thấp của quần thể:

(1) Kích thước của quần thể loại vật là con số thành viên tối thiểu tuy nhiên quần thể cần phải có nhằm lưu giữ cấu tạo.

(2) Nếu vượt lên trên vượt độ cao thấp tối nhiều thì con số tiếp tục nhanh gọn lẹ rời vì như thế giao hợp ngay sát dễ dàng xẩy ra thực hiện 1 số ít rộng lớn thành viên bị bị tiêu diệt tự tha hóa kiểu như.

(3) Các nguyên tố tác động cho tới độ cao thấp của quần thể là mối cung cấp đồ ăn, điểm ở, sự trị giã thành viên vô quần thể.

(4) Số lượng thành viên của quần thể vẫn là một hằng số (ổn toan ko đổi).

(5) Khi độ cao thấp của quần thể xuống bên dưới nấc ít nhất, quần thể hoàn toàn có thể rớt vào tình trạng suy rời dẫn cho tới khử vong

Trong những tuyên bố bên trên, đem từng nào tuyên bố sai?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Điểu ko đúng vào lúc Kết luận tỷ lệ quần thể là tỷ lệ đem tác động tới

A. cường độ dùng mối cung cấp sinh sống vô môi trường xung quanh và tác dụng của loại cơ vô quần xã

B. cường độ Viral của vật kí sinh

C. tần số bắt gặp nhau trong những thành viên trong đợt sinh sản

D. những thành viên trưởng thành

Câu 6:

Ở ĐK thông thường vô bất ngờ, quần thể thông thường đem Xu thế ở dạng tháp tuổi tác nào?

A. dạng suy vong

B. dạng trị triển

C. dạng ổn định định

Xem thêm: f4 thailand

D. tùy theo loài