bầu trời ngàn sao

Bầu trời hàng nghìn sao sáng sủa, rọi vào cụ thể từng người xứng danh - YouTube