bắc lương từ kiêu

    Từ Kiêu, hero trọng yếu hèn vô tè thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Ly Dương vương vãi triều không giống bọn họ phong Vương —— Bắc Lương Vương, thống ngự Tây Bắc tía châu.

    Tuổi nhỏ nằm trong Mộ Dung Nữ Đế thân quen biết. Mười tuổi hạc tòng quân giết thịt người, kể từ Đông Bắc Cẩm Châu giết Hung Nô cho tới phái nam cỗ khử lục quốc rộng lớn nhỏ đồ dùng rộng lớn bảy mươi trở thành, lại cho tới Tây Nam trấn áp man di chục sáu tộc, khi chinh chiến Tây Sở chân trái ngược trúng thương hiệu lạc, nhằm lại di bệnh tương đối què. Thân lĩnh năng lượng đệ nhất Đại Tuyết doanh Long Kỵ quân. Hiện ngăn địch Bắc Mãng quân tía mươi lăm vạn. Tại Bắc Lương "tự mình" phú vị cho Từ Phượng Niên, ko lâu sau an tường bị tiêu diệt bên trên chóng.

Bạn đang xem: bắc lương từ kiêu

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Từ Kiêu

TỪ KIÊU | 徐骁

— Biệt danh: Nhân đồ dùng, Bắc Lương Vương, kể từ qua loa tử, đại trụ quốc, đại tương quân

— Tính: Nam

— Đăng tràng: Tuyết Trung Hãn Đao Hành

— Tu vi: Nhị phẩm tè tông sư

— Thụy hào: Võ Lệ

KINH LỊCH

— Tiểu tướng: Dẫn đầu quân group theo thứ tự lại một lượt chuồn thu thập chiến công.

— Tướng quân: Dẫn đầu giản dị khí Từ gia quân dẹp yên ổn sáu nước.

Xem thêm: trúc mã là tra công

— Bắc Lương Vương : Cùng Bắc Mãng phái nam bắc giằng teo nhiều năm cho tới nhì mươi năm tiếp theo tạ thế.

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI

    Đại tuyết long kỵ quân, 16 vạn biên quân cỗ chất lượng, phượng tự động doanh, chi hổ quân, vị hùng quân, long tượng quân, mô tả kỵ quân, hữu kỵ quân, thiết phù đồ ( mãn giáp doanh ), bạch vũ khinh thường kỵ, Cẩm Châu thập chén lão tự động doanh ( tiên đăng doanh, mãn giáp doanh, ngư cổ doanh, liên tử doanh, đăng thành doanh, thanh đá doanh, kế tiếp bắc doanh, tỳ bà doanh, thiên quan lại doanh, đại mã doanh, hổ phác doanh, đáng kỵ doanh, thiết bi doanh, chá cô doanh, vị thủy doanh, đại toại doanh )

QUAN HỆ NHÂN MẠCH

— Cha vợ: Tề Luyện Hoa

— Thê tử: Ngô Tố

— Tử nữ: Trường tử Từ Phượng Niên, loại tử Từ Long Tượng, ngôi trường nữ Từ Chi Hổ, loại nữ Từ Vị Hùng

— Sáu vị nghĩa tử: Trần Chi Báo, Viên Tả Tông, Chử Lộc Sơn, Tề Đương Quốc, Diệp Hi Chân, Diêu Giản

Xem thêm: người đàn ông của tôi

LIÊN KẾT

1. Tuyết Trung Hãn Đao Hành

2. Từ Phượng Niên

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN